Contact

Ellen Wolse

+31 (0)20 344 9726

Scheringa Museum, Opmeer  - DOK architecten Scheringa Museum, Opmeer Toevoegen aan printdocument
Council house, Heemstede - DOK architecten Council house, Heemstede
 Claudia Sträter, Kortrijk, BE - DOK architecten Claudia Sträter, Kortrijk, BE
Crematorium, Haarlem - DOK architecten Crematorium, Haarlem Toevoegen aan printdocument
Achmea Campus, Apeldoorn - DOK architecten Achmea Campus, Apeldoorn
Monuta Funeral centre, Apeldoorn - DOK architecten Monuta Funeral centre, Apeldoorn Toevoegen aan printdocument
Claudia Sträter, Stuttgart, DE - DOK architecten Claudia Sträter, Stuttgart, DE
Boathouse Royal Barge, Amsterdam - DOK architecten Boathouse Royal Barge, Amsterdam
 Claudia Sträter, Arnhem - DOK architecten Claudia Sträter, Arnhem Toevoegen aan printdocument
Maritime Museum, Amsterdam - DOK architecten Maritime Museum, Amsterdam Toevoegen aan printdocument
VDS Lawyers, Amsterdam - DOK architecten VDS Lawyers, Amsterdam Toevoegen aan printdocument
Hammockshop Marañon, Amsterdam - DOK architecten Hammockshop Marañon, Amsterdam
Ellen Wolse Ellen Wolse
Contact Interior
 Claudia Sträter, Amsterdam - DOK architecten Claudia Sträter, Amsterdam
Community centre, Katwijk - DOK architecten Community centre, Katwijk
Coornhert Lyceum, Haarlem - DOK architecten Coornhert Lyceum, Haarlem Toevoegen aan printdocument
Villa, NL - DOK architecten Villa, NL
Community School The Frog, Amsterdam - DOK architecten Community School The Frog, Amsterdam Toevoegen aan printdocument
 Claudia Sträter, Antwerpen, BE - DOK architecten Claudia Sträter, Antwerpen, BE
De Nederlandsche Bank, Amsterdam - DOK architecten De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Northern Cemetery, Amsterdam - DOK architecten Northern Cemetery, Amsterdam Toevoegen aan printdocument
Country House, NL - DOK architecten Country House, NL
Opticians Jos Peeters, Blerick  - DOK architecten Opticians Jos Peeters, Blerick
De Brug Training Centre, Assendelft - DOK architecten De Brug Training Centre, Assendelft Toevoegen aan printdocument