Gemeentehuis, Katwijk

Opvallend aan het bestaande gemeentehuis, een Rijksmonument uit 1932, is de plaatsing dwars op de lengterichting van het park. Dit in tegenstelling tot de bebouwing erlangs.

Voor de uitbreiding van circa 6.000 vierkante meter, die naast een grondige restauratie noodzakelijk was, hebben wij deze richting als uitgangspunt gekozen. Hierdoor krijgt de nieuwbouw een paviljoenachtig karakter en manifesteren de koppen van de kantoorstroken zich als villa’s in het park. Dit wordt versterkt door de dak overstekken met terugleggende eerste verdieping, die met hun horizontaliteit aansluiting zoeken bij het bestaande gebouw. Om de nieuwbouw optimaal te verweven met het park liggen de kantoorstroken getrapt terug ten opzichte van de bestaande weg, zodat bestaande bomen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

In het interieur is geprobeerd zoveel mogelijk transparantie te creëren; de burger als klant die zo ver mogelijk de organisatie in kan kijken. Dit wordt ondersteund door licht en natuurlijk materiaalgebruik.Architect: Marc a Campo
Status: Gebouwd
Jaar: 1997 - 1999
Opdrachtgever: Gemeente Katwijk

Gemeentehuis, Katwijk
Utiliteit
Gemeentehuis, Katwijk

Grondige restauratie

Gemeentehuis, Katwijk
Marc a Campo Marc a Campo
Associated architect