Het Binnenhof, Den Haag

Dok architecten werkte van 2017-2019 aan het Structuurontwerp en het Voorontwerp van het Binnenhof-Noord, bestaande uit de bouwdelen Eerste Kamer, de Raad van State, het Ministerie van Algemene Zaken en de Grafelijke Zalen.

De belangrijkste ingreep in ons plan is de nieuwe demarcatie van de gebruikers. Door de Raad van State te huisvesten in de Hofkapel en de historische identiteit van het gebouw in ere te herstellen, is het mogelijk om de verschillende gebruikers van het noordelijk deel van het Binnenhof en de infrastructuur beter te verdelen en logisch van elkaar te scheiden.

De winst van deze ingreep is volgens Dok architecten een grotere efficiƫntie, kortere looproutes, lagere kosten in klimaatscheidingen en onderhoud en een verbeterde entree voor de gebruikers Raad van State en Eerste Kamer. Deze majeure wijziging in de gebouwelijke ordeningmaakt de onderlinge differentiatie van de gebouwen op het Binnenhof weer zichtbaar.

Coƶrdinerend architect: Liesbeth van der Pol
Adviseurs: ABT Ingenieurs, ARUP, Basalt Bouwadvies, Bremen Bouwadviseurs, Deerns, Merk X architecten, Office Winhov, Peutz, Rappange & Partners, Royal HaskoningDHV, Twynstra Gudde, Van Hoogevest architecten
Nummer: 1703
Jaar: 2017 - 2019
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Meer weten over dit project? Download de project PDF.

Het Binnenhof, Den Haag  –  Van knelpunt naar knooppunt (VO)
Renovatie
Het Binnenhof, Den Haag  –  Demarcatie huidige situatie
Het Binnenhof, Den Haag  –  Grafelijke Zalen (SO)
Het Binnenhof, Den Haag  –  Grafelijke Zalen
Download PDF
Het Binnenhof, Den Haag  –  Hofzaal (VO)
Het Binnenhof, Den Haag  –  Eerste Kamer (SO)
Het Binnenhof, Den Haag  –  Inpassing installaties (VO)
Hout
Het Binnenhof, Den Haag  –  Zaal Eerste Kamer (VO)
Het Binnenhof, Den Haag  –  Hofzaal (SO)
Het Binnenhof, Den Haag  –  Binnenhof en Hofvijver

Een veiliger, gezonder en beter toegankelijk Binnenhof.

Het Binnenhof, Den Haag  –  Eerste Kamer (SO)
Het Binnenhof, Den Haag  –  Exterieur noordelijk deel (VO)
Het Binnenhof, Den Haag  –  Hofkapel (SO)
Utiliteit
Het Binnenhof, Den Haag  –  Schets het Binnenhof
Het Binnenhof, Den Haag  –  Schimmelvorming
Het Binnenhof, Den Haag  –  Schets ingebruikname van de Hofkapel