Het Binnenhof, Den Haag

Dok architecten is trots. Begin 2019 hebben wij naar tevredenheid van het Rijksvastgoedbedrijf het Structuurontwerp en het Voorontwerp van het noordelijk deel van het Binnenhof opgeleverd. Dok werd begin 2017 benoemd als architect voor de renovatie, die de bouwdelen Eerste Kamer, de Raad van State, het Ministerie van Algemene Zaken en de Grafelijke Zalen omvat. Liesbeth van der Pol vervulde de rol van coördinerend architect.

Wij hebben met veel plezier aan deze uitdagende opgave gewerkt; zijn trots op de ontdekkingen en de voorstellen die wij hebben gedaan. Zoals het zichtbaar maken van de verborgen restanten van de Hofkapel en andere monumentale ruimten. Of de verbeterde toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid door gebruikers gedeeltelijk op andere plekken op het Binnenhof te huisvesten. Een voorbeeld hiervan is ons voorstel om de Raad van State te huisvesten in de nieuw te ontsluiten Hofkapel.

Nu het ontwerp voor het noordelijk deel van het Binnenhof in hoofdlijnen gereed is, rondt Dok haar werkzaamheden af. De verschillende deelarchitecten zullen in samenwerking met uitvoerende partijen het ontwerp uitwerken tot een uitvoeringsgereed plan.

Het Binnenhof, Den Haag  –  De Hofvijver

Wij hebben met veel plezier gewerkt aan het veiliger, gezonder en beter toegankelijk maken van het Binnenhof.

Het Binnenhof, Den Haag  –  Het Binnenhof
Utiliteit
Het Binnenhof, Den Haag  –  De Ridderzaal
Johan Rombouts Johan Rombouts
Projectleider