Huis van de Wijk, Deventer

In de herstructureringswijk Rivierenwijk wordt, naast de sloop en vernieuwbouw van woningen en de vernieuwing van de infrastructuur en openbare ruimte, hard gewerkt aan het op orde brengen van de voorzieningen in de wijk. Een belangrijke pijler daarbij is de vernieuwing van een jaren 70 pand naar een moderne, door bewoners beheerde ontmoetingsplek voor alle groepen in de wijk. Gemeente Deventer heeft een jaren 80 kantoor geschonken aan de bewoners en vrijwilligers uit de Rivierenwijk. Het programma van eisen is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met bewoners en gebruikers waarbij ieders wens is gerespecteerd. Het huis van de Wijk is een experiment dat ook landelijk aandachtig gevolgd wordt, omdat de bewoners zelf hebben geholpen dit huis te realiseren. Het ontwerp van het pand, zowel exterieur als interieur, geeft goed uitdrukking aan de doelstelling om een ontmoetingsplek te zijn, die in zijn omgeving een krachtige aantrekkende uitstraling heeft.

De gevels van dit jaren 80 kantoor zijn in tact gelaten, hierop is isolatiestuc toegepast; zonnepanelen op het dak; door een flinke dakrand toe te voegen worden de zonnepanelen uit het zicht gehouden en de isolatiestuc behoed voor vervuiling.


Architect: Liesbeth van der Pol
Team: R. Visser, H. Arabi, B. Lammers
Nummer: 1302
Status: Gebouwd
Jaar: 2013 - 2014
Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Meer weten over dit project? Download de project PDF.

Huis van de Wijk, Deventer
Duurzaam
Huis van de Wijk, Deventer

Het ontwerp van het pand geeft goed uitdrukking aan de doelstelling om een ontmoetingsplek te zijn, die in zijn omgeving een krachtige aantrekkende uitstraling heeft.

Huis van de Wijk, Deventer
Download PDF
Huis van de Wijk, Deventer
Ontmoeten
Huis van de Wijk, Deventer
Hout
Huis van de Wijk, Deventer
Liesbeth van der Pol Liesbeth van der Pol
Architect / Partner
Huis van de Wijk, Deventer
Vernieuwing
Huis van de Wijk, Deventer
Wijk
Huis van de Wijk, Deventer
Publiek