OBS Olympusschool, Amsterdam

Op het Amsterdamse IJburg heeft iedere school een thema. De basisschool en Naschoolse Opvang op het Haveneiland, gesitueerd in blok 30, heeft als thema sport. De school ligt midden in het blok en ten noorden begrenst door een terugsprong. Aan de westzijde is een openbaar terrein dat door een brede doorgang met de straat verbonden is. Om deze ruimten te kunnen begrenzen en vanwege de beperkte oppervlakte van het terrein is het gebouw niet twee, maar drie lagen hoog. De structuur van de klaslokalen vormt een U met de opening aan de oostzijde. Het sportthema is verwerkt in de centrale positie van de speellokalen op de begane grond. Door middel van een vouwwand zijn deze samen of apart te gebruiken. Zij hebben extra hoogte, die op de begane grond ook de onderbouw en de buitenschoolse opvang ten goede komt. Verder beschikken zij over een extra veerkrachtige vloer en over kleedruimten met douches. De speellokalen dragen de aula op de eerste verdieping en vormen het hart en de ontmoetingsruimte van de school. Aan deze dubbelhoge centrale ruimte grenzen alle lokalen en overige functies van de bovenbouw, zodat er geen lange gangen zijn. De aula wordt naar buiten voortgezet in een terras. Deze is verbonden met het schoolterrein door middel van een brede trap, die tevens tribune is voor het school-, en sportterrein. Ook de verbinding tussen de aula en de tweede verdieping is een brede trap, die als aula en als tribune kan worden gebruikt.


Architect: Herman Zeinstra
Team: M. Frederiks, F. op ten Berg, I. Vogels, E. ten Brink, G. Trevetin, M. Sommer
Nummer: 0012
Status: Gebouwd
Jaar: 2000 - 2005
Opdrachtgever: Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam

Meer weten over dit project? Download de project PDF.

OBS Olympusschool, Amsterdam

De speellokalen dragen de aula op de eerste verdieping en vormen het hart en de ontmoetingsruimte van de school.

OBS Olympusschool, Amsterdam
Amsterdam
OBS Olympusschool, Amsterdam
Scholen
OBS Olympusschool, Amsterdam
Noord-Holland
OBS Olympusschool, Amsterdam  –  Trap
Beton
OBS Olympusschool, Amsterdam
Download PDF
OBS Olympusschool, Amsterdam
Eiland
OBS Olympusschool, Amsterdam
Glas
OBS Olympusschool, Amsterdam
Herman Zeinstra Herman Zeinstra
Architect
OBS Olympusschool, Amsterdam