Pieter Vlamingstraat, Amsterdam

Een gebouw dat een gevoel oproept bij de aanschouwer, een gebouw dat zich niet schaamt voor z’n wat ongelukkige locatie op een scherpe hoek. Een gebouw dat zich voegt in zijn omgeving zonder iets te imiteren, dat een vanzelfsprekende uitstraling heeft zonder arrogantie, liever nog, dat iets van twijfel uitdraagt. Het verschil tussen de beide straten ter weerszijde van de scherpe hoek is uitgangspunt voor het hele ontwerp. De schetsen laten twee gebouwdelen zien die op elkaar leunen, van elkaar afhankelijk zijn, maar zelfstandig kunnen bestaan met elk een eigen karakteristiek. De één zwaar, donker en streng, passend bij het denderend verkeer van de aanliggende straat; de ander licht, glasachtig en diffuus, behorend bij de gemoedelijke woonstraat met grote platanen. Als twee schepen varen de volumes samen op, en komen bijna met elkaar in botsing. Daar waar ze elkaar net niet raken is de spanning het grootst. Daar zit dan ook de opgang naar de woningen in de punt.    Het lichte deel bevat experimentele woningen. Bouwen in de Dapperbuurt is bouwen voor uiteenlopende leefvormen. Van alleenstaande thuiswerker tot gezin met veel kinderen. Tegemoetkomend aan deze verschillen is een flexibele woningplattegrond ontworpen, waarvan de ruimtelijkheid in alle verschillende situaties gewaarborgd is. De woningen werden opgeleverd met een zogenaamde open plattegrond, waarbij een balk op vier kolommen de ruimte doorsneed. Aan iedere bewoner werd de mogelijkheid geboden een of twee wanden onder de balk te laten plaatsen door de Woningbouwvereniging (toen Lieven de Key) en er was een budget gereserveerd om deze service ook aan toekomstige nieuwe bewoners te kunnen bieden.


Architect: Liesbeth van der Pol
Team: M. Lette, E. Wiersma, Q. Huber, C. Jonge Poerink, P. Wienberg
Nummer: 8901
Status: Gebouwd
Jaar: 1989 - 1991
Opdrachtgever: Woningstichting Lieven De Key

Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Stads
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Noord-Holland
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam

Als twee schepen varen de volumes samen op, en komen bijna met elkaar in botsing. Daar waar ze elkaar net niet raken is de spanning het grootst.

Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Liesbeth van der Pol Liesbeth van der Pol
Architect / Partner
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam
Wonen
Pieter Vlamingstraat, Amsterdam