Brede School De Kikker, Amsterdam - DOK architecten Brede School De Kikker, Amsterdam
WKK, Utrecht - DOK architecten WKK, Utrecht
KPN Telecom, Amsterdam - DOK architecten KPN Telecom, Amsterdam
Claudia Sträter, Kortrijk, BE - DOK architecten Claudia Sträter, Kortrijk, BE
Claudia Sträter, Stuttgart, DE - DOK architecten Claudia Sträter, Stuttgart, DE
Parkeergarage Katwolderplein, Zwolle - DOK architecten Parkeergarage Katwolderplein, Zwolle